nieuws uit NO-Overijssel

Raad verdeeld over kadernota

HARDENBERG – Het zou een vraag in een Pub quiz kunnen zijn: welke tekst is van de VVD in Hardenberg en welke van de PvdA?

Tekst 1: We hebben de coalitie even de ruimte gegeven om erin te komen, maar dat is nu wel voorbij. De kadernota is flinterdun, u hebt geen enkel inzicht in de financiële huishouding, u brengt geen verbinding van betekenis. We hadden ons verheugd op een frisse aanpak door nieuwe bestuurders, maar we zien een lege agenda en niet goed voorbereide plannen. Hardenberg verdient een beter college.

Tekst 2: Het eerste echte jaar van dit college zit er op. Met fris elan is de sterk verjongde groep bestuurders aan de slag gegaan. In het begin nog met de handrem er op want veel aandacht en energie ging er naar de boedelscheiding met Ommen, maar zo zachtjes aan komt het college op stoom, onder andere met een jaarrekening en kadernota die vernieuwing uitstralen.

Moties
Beide verhalen werden dinsdagavond uitgesproken tijdens de behandeling van de kadernota, de plannen van B&W die in het najaar concreet worden als er geld aan de gemeenteraad voor moet worden gevraagd. Diverse partijen kwamen wel alvast met moties om het ‘schip van staat’ een beetje andere richting op te duwen. Bestrijding van de processierupsen, en wel meteen, was zo’n motie (unaniem aangenomen). Neem een tussenbesluit over de afsluiting van de Hessenweg bij sportpark De Boshoek, kom daarmee naar de raad en laat mensen reageren, was een andere motie (unaniem aangenomen). En er is een motie aangenomen waarin B&W gevraagd wordt – nu er vorig jaar 12 miljoen is overgehouden – een bedrag van 1 miljoen euro extra te stoppen in het Fonds Maatschappelijke Initiatieven (alleen VVD en D66 tegen). De VVD en D66 stemden ook tegen de kadernota en de VVD stemde als enige tegen de 1e bestuursrapportage.

Het antwoord op de vraag in de Pub quiz zal nu niet meer moeilijk zijn: tekst 1 is van oppositiepartij VVD en tekst 2 is van coalitiepartij PvdA, waarmee beide fracties hebben laten zien dat ze hun rol in het lokale bestuur goed kennen.

Pin It on Pinterest