nieuws uit NO-Overijssel

Raad wil wat sneller en wat meer nieuwe energie

HARDENBERG – De gemeente moet meer doen om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie mogelijk te maken. Inwoners moeten geholpen worden om meer energie te besparen, om meer zonnepanelen op daken te plaatsen en ze moeten kleine windmolens kunnen plaatsen. Dat moet het college dan wel goed aan de bewoners duidelijk maken. En diezelfde bewoners moeten ook zoveel mogelijk meepraten en profiteren van de energieopbrengsten. Dat kan geconcludeerd worden uit de moties en amendementen van de raad bij het agendapunt Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024.

De gemeenteraad was blij met het meerjarenprogramma, maar vond dus dat er een tandje bijgezet mag worden. Toch was er ook een kleine trap op de rem. VVD’er Back vroeg zich af of de doelstellingen wel realistisch zijn. Zelfs als Nederland wordt volgebouwd met windmolens en zonneparken kan de energietransitie niet volledig zijn. Zijn partij wil dat de inwoners met nieuwe ideeën komen, die op draagvlak kunnen rekenen en die geld opleveren voor de gemeenschap.

Draagvlak
Draagvlak was ook het kernwoord voor OpKoers. Deze partij wil helemaal geen windmolens plaatsen, had dat zelfs in het verkiezingsprogramma staan, maar begreep dat in een coalitie water bij de wijn moet worden gedaan.
Op een vraag van Gerrit van de Berg (CDA) of dit net als met het betaald parkeren de kant opging van beter een half ei dan een lege dop antwoordde Bakker: “Waarschijnlijk wel.”
Als OpKoers de meerderheid zou hebben, zou de ambitie om Hardenberg duurzaam te maken minder groot zijn geweest, vertelde Bakker.

Balderhaar aan zet
Het afremmen gebeurde ook met het onderzoek naar een windmolenpark bij Balderhaar. De inwoners hebben twee weken geleden al aangegeven dat ze geen windmolens in hun buurt willen. “Maar”, vertelde buurtbewoonster Liza Bakhuis-Botter, “wij willen geen onderdeel van het probleem zijn maar van de oplossing.” Om dat te bereiken willen de bewoners graag een soort proeftuintje beginnen met energiebesparende maatregelen en opwekken via alternatieve bronnen.
De raad steunde de plannen van de inwoners door in een amendement aan te geven, dat eerst een besluit moet worden genomen over het plaatsen van windmolens in het gebied Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo en dat daarna wordt gekeken naar het eventueel plaatsen van windmolens langs de Duitse grens als de Duitsers ook molens plaatsen.