nieuws uit NO-Overijssel

Speelveld voor honden

HARDENBERG – Voor hondenliefhebbers in de gemeente Hardenberg is oktober een topmaand: eerst kregen ze te horen dat de hondenbelasting (opnieuw) wordt verlaagd en een week later hebben B&W besloten dat het college wil meewerken aan het aanleggen van een omheind hondenspeelveld in het Vechtpark aan de Europaweg. Maar er is ook een minpuntje: het verzoek om het aanlijngebod in het Gemeentebos in Heemse op te heffen, tussen De Riet en de Bosweg, wordt niet gehonoreerd vanwege de kwetsbaarheid van het gebied.

De Groep Hondengeluk, bestaande uit een aantal actieve hondenliefhebbers in de kern Hardenberg, heeft bij de gemeente aangeklopt voor steun om honden te laten loslopen. Omdat bijna overal een aanlijngebod van kracht is kunnen honden niet echt uitrazen of andere honden ontmoeten, vinden de groepsleden. Een hondenspeelveld kan de oplossing voor dit probleem bieden.

Voorwaarden
De gemeente wil aan het plan meewerken, maar dan moet nog wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. Het speelveld moet passen in het ontwerp en bij het materiaalgebruik van het Vechtpark en het beheer moeten de hondenliefhebbers op zich nemen. Daartoe zal een stichting worden opgericht.
B&W stellen 15.000 euro beschikbaar voor het ontwerpen en het aanleggen van het speelveld. Het is de bedoeling dat het hondenspeelveld in de loop van 2020 in gebruik kan worden genomen.

Het initiatief voor het speelveld is begin dit jaar genomen door Jessica Frijling, die een handtekeningenactie is begonnen, waarna enkele politieke partijen in een motie B&W opriepen dit plan te steunen.