nieuws uit NO-Overijssel

Stadsmuur kan weer tegen een stootje

HARDENBERG – Het was een dubbeltje op z’n kant, of een van de weinige rijksmonumenten die Hardenberg telt had het loodje gelegd. De stadsmuur aan het Wilhelminaplein, met originele ijzeroerstenen uit 1230, is in 2016 gedeeltelijk uit elkaar gevallen. De 3,5 meter hoge muur was instabiel geworden en hij kon niet ‘zomaar’ weer even worden opgekalefaterd.

Het eerste plan werd niet goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er moest eerst een gedegen onderzoek komen en daarna moest een nieuw plan worden gemaakt. Een kostbare geschiedenis, maar de gemeente besloot tocht in 2017 dat het bedrijf Slotboom Steenhouwers uit Winterswijk aan de slag kon.

De muur is ontmanteld, de buitenste stenen zijn genummerd en opgeslagen, vervolgens is een stabiele binnenlaag aangebracht waarna de stenen opnieuw zijn geplaatst. Na de restauratie is het plantsoentje bij de muur weer opgeknapt en voorzien van nieuwe bestrating, boompjes en zitbanken.

Officiële oplevering
De officiële oplevering was woensdagmiddag 11 maart, toen een nieuwe gedenkplaat op de muur werd onthuld door wethouder Jan ten Kate van de gemeente Hardenberg en Henry van der Wal van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, met daarop de jaartallen 1230-2019.

De medewerkers van Slotboom vertelden dat de kans dat de muur weer uiteen valt erg klein is, want hij lijkt wel poreus en kwetsbaar, maar is door het hoge percentage ijzer in de stenen toch heel hard. Mochten de Drenten nog eens snode plannen hebben om Hardenberg binnen te vallen dan zullen ze van een koude kermis thuis komen, want volgens het steenhouwersbedrijf is de muur uitermate geschikt voor verdedigingswerk.