nieuws uit NO-Overijssel

Steun voor netwerk 0900-0113

HARDENBERG – Vertegenwoordigers van scholen, landbouworganisaties, het ziekenhuis, huisartsen en de gemeente Hardenberg hebben donderdagmiddag in restaurant Het Heemse een intentieverklaring ondertekend ter ondersteuning van het netwerk “113 zelfmoordpreventie Hardenberg”.

De GGD IJsselland vertelde bij monde van Martine Peppelenbos dat speciaal aandacht uitgaat naar mannen van middelbare leeftijd, agrariërs en jongeren. Dat zijn namelijk de groepen met de meeste zelfdodingen. In de regio IJsselland hebben in 2018 ruim 60 mensen een einde aan hun leven gemaakt, een stijging ten opzichte van de jaren ervoor. De stijging is de reden dat GGD IJsselland het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ is gestart.

De ondertekening van de intentieverklaring werd gehouden na afloop van de eerste ‘gatekeepertraining’ in Hardenberg. Gatekeepers begeleiden mensen met suïcidale gedachten naar professionele hulp. De training is één van de pijlers van het werkplan dat de betrokken organisaties dit voorjaar hebben opgesteld. Het doel is om te voorkomen dat inwoners eenzaam en radeloos sterven door zelfmoord. Door de ondertekening verklaren de organisaties dat zij aan de slag gaan met het werkplan.

Pin It on Pinterest