nieuws uit NO-Overijssel

Streep door uitbreiding stallen met vleeskuikensDEDEMSVAART – De Raad van State vindt niet dat een vleeskuikenhouderij aan de Elfde Wijk in Dedemsvaart mag uitbreiden van 180.00 naar ruim 550.000 kuikens. De gemeente Hardenberg had in 2014 toestemming gegeven om zes nieuwe stallen te bouwen, maar de Raad van State (RvS) heeft een streep door dat besluit gezet.

Tegen het verlenen van een vergunning door B&W waren de Coöperatie Mobilisation for the Environment (Mob) en een bosbouwbedrijf uit Stegeren in beroep gegaan. Zij vinden dat het bestemmingsplan in strijd is met provinciaal beleid, omdat de uitbreiding alleen mag plaatsvinden in een gebied dat geen landbouwontwikkelingszone of zogenoemde sterlocatie is. Zij vrezen negatieve gevolgen voor de natuur.

In januari 2016 deed de Afdeling bestuursrechtspraak een zogenoemde tussenuitspraak in deze zaak. Zo was er ten onrechte geen zogenoemde verklaring van geen bedenkingen afgegeven door het college van gedeputeerde staten van Overijssel voor de uitbreiding. In maart 2016 liet het gemeentebestuur in reactie op de tussenuitspraak weten dat zo’n verklaring niet nodig was, vanwege de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volstaan zou kunnen worden met een zogenoemde melding, maar dat blijkt niet meer te kunnen. De RvS heeft dan ook de vergunning vernietigd. Nog onduidelijk is het hoe nu verder moet worden gehandeld.

Pin It on Pinterest