nieuws uit NO-Overijssel

Tweede deel bomenkap Engbertsdijksvenen

KLOOSTERHAAR – Het bedrijf Fuhler uit Emmen gaat in de week van 12 augustus beginnen met het tweede deel van de werkzaamheden in de Engbertsdijksvenen. Het betreft het verwijderen van berkenopslag en bomen. Om de buurtbewoners te vertellen wat de werkzaamheden precies inhouden wordt maandag 5 augustus een inloopmiddag gehouden. Dat gebeurt in de werkschuur van Staatsbosbeheer aan de Dorpsstraat in Kloosterhaar, van 14.00 tot 19.30 uur.

Fuhler gaat honderden hectare bomen verwijderen, om de Engbertsdijksvenen weer gezond te maken. De berken zijn enorme waterslurpers, waardoor het kwetsbare hoogveengebied kan verdrogen. De maatregelen passen in het landelijk beleid van Staatsbosbeheer om de natuur te herstellen en weerbaarder te maken tegen de effecten van stikstofuitstoot. Te veel stikstof zorgt ervoor dat er minder planten- en diersoorten overblijven.

Nazorg
Het bedrijf uit Emmen heeft het werk in twee delen opgesplitst: van november 2018 tot het broedseizoen 2019 en vanaf medio augustus 2018 tot voorjaar 2020. Het deel waar over een week of twee begonnen wordt is de oostelijke hoek tussen de Krikkendijk en de Engbertsdijk. Na de bomenkap zorgt Fuhler nog drie jaar voor nazorg, om te voorkomen dat de berken weer de kop opsteken.