nieuws uit NO-Overijssel

Van Röpcke-Zweers naar SMC

Ik zou wel eens willen weten……Dat zong Jules de Corte al in 1957. Niet uit nieuwsgierigheid trouwens, want in het lied over 4 vragen gaf hij zelf al de antwoorden.
Ik zou uit nieuwsgierigheid wel eens wat willen weten, namelijk wat de nieuwe namen worden van het verzorgingstehuis Clara Feyoena Heem, zorgcentrum Welgelegen en bejaardencentrum Oostloorn.

Waarschijnlijk is dat de meeste mensen ontgaan, maar in een bericht van de Saxenburgh Groep na de naamsonthulling van het nieuwe ziekenhuis stond als laatste zinnetje: dit is de eerste locatie die de naam Saxenburgh draagt. Op termijn zullen alle locaties, ook de locaties voor ouderenzorg, de naam Saxenburgh dragen.

Dat nieuwe ziekenhuis had eerst als werktitel Medisch Centrum Vechtdal. Ten eerste omdat medisch centrum veel chiquer klinkt dan het ouderwetse ziekenhuis en ten tweede omdat alles en iedereen Vechtdal heet. Totdat dit, net als de oude benaming Vechtstreek, ook volkomen is uitgekauwd en het zoiets wordt als Vechtlanden, Vechtoord of Vechtzone.

Die tijdelijke nieuwe naam zorgde bij veel regiobewoners voor tranen in de ogen: niet van ontroering maar van boosheid. Wég was de naam Röpcke-Zweers, op een klein achteraf straatje in de betonrimboe na. Bijna 90 jaar lang is die naam verbonden geweest met het verzorgen van zieken. Net als het schoenmakershuisje in Heemse, de hervormde pastorie aan de Voorstraat, de melkwinkel van Eggengoor, trekdrop, gazeuse en krentenbrood van Schipper behoort die naam bij het verdwijnende lokale erfgoed.

Die boosheid is langzamerhand omgeslagen in verbazing, want de échte naam van het nieuwe ziekenhuis wordt Saxenburgh Medisch Centrum. En o wee als je dat alleen maar medisch centrum noemt, of nog erger: smc. Voorzitter Ruud Blankenburgh van de Vereniging Medische Staf was daar bij de naamsonthulling heel duidelijk over: alleen de volledige naam gebruiken, op straffe van excommunicatie, lijfstraffen of misschien nog wel erger.

Die verbazing is ontstaan vanwege de zelfoverschatting van de medici over hun oekaze: alsof mensen zich laten gezeggen hoe ze iets of iemand moeten noemen.
Medisch Spectrum Twente heet in de volksmond MST, het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt gewoon UMC genoemd. Stel dat de voorzitter van voetbalvereniging HHC zou verordonneren dat voortaan alleen maar gesproken mag worden van de Hardenberg-Heemse-Combinatie en niet van HHC, dan zou hij met pek en veren het dorp uitgeknikkerd worden.

Wat willen de zorgbestuurders bereiken met hun poging om bij iedereen de naam Saxenburgh tussen de oren te proppen? Overigens, die h aan het eind van de naam is al een beetje overbodige dikdoenerij. Net zoiets als die dure appartementencomplexen die allemaal staete moeten heten. Of die straatnaambedenkers in Hardenberg, die namen hebben bedacht als Molckenbourstraat, die elders Molkenboerstraat wordt genoemd terwijl men over hetzelfde geslacht praat. Niet gedacht aan de gebruikers. Wordt het dan straks Saxenburgh Zorgcentrum Oostloorn? En Saxenburgh Revalidatie unit Clara Feyoena Heem?
Of blijft het: die zit in Clara of hij verhuist naar Oostloorn?
Dikke kans dat straks de Hardenbergers zelf wel bepalen hoe ze hun gebouwen noemen. Een olifantenpad op het gebied van namen: es–em-cee.