nieuws uit NO-Overijssel

Veel luchtwassers werken niet goed

OVERIJSSEL – De provincie Overijssel en de Omgevingsdiensten Twente en West-Overijssel hebben het afgelopen jaar meer dan driehonderd veehouders aangeschreven en bezocht om hen te wijzen op een goede werking van luchtwassers. Van de 220 bedrijven die aan de steekproef hebben meegewerkt voldeden maar 3 helemaal aan de wettelijke voorschriften.

Uit de steekproef op basis van gegevens over het jaar 2018 is gebleken dat het overgrote deel van de gecontroleerde luchtwassers niet goed functioneert. Bovendien voldeed in veel gevallen de elektronische monitoring van de luchtwasser niet, zodat de werking van de luchtwassers niet beoordeeld kon worden.

Nader onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in de meeste gevallen de luchtwasser wel in werking was, maar veel boeren hadden er te weinig aandacht voor of ze vonden de bediening ingewikkeld. Aan dat laatste gaat de provincie wat doen door voorlichtingsbijeenkomsten te houden. Alle bedrijven is gevraagd de gebreken te herstellen. Later dit jaar wordt een nieuwe steekproef gehouden. Als de situatie niet is verbeterd zullen meer formele handhavingsacties worden ingezet.