nieuws uit NO-Overijssel

Versoepeling bezoekregeling zorgbewoners Bramerstraat

HARDENBERG – De ouderenzorglocatie van de Saxenburgh Groep aan de Bramerstraat in Hardenberg is één van de 25 ouderenzorglocaties die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangewezen voor versoepeling van de bezoekregeling. Met ingang van dinsdag 12 mei – de dag van de zorg – is bezoek van één familielid aan een bewoner weer mogelijk.

De zorglocatie in het centrum van Hardenberg bestaat uit drie kleinschalige woonzorgvormen voor ouderen; De Meander voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen, De Bekke en De Overlaat voor mensen met somatische aandoeningen. In totaal gaat het om 44 bewoners. Op deze locatie zijn geen besmettingen geweest.

Voorwaarden
In de drie gebouwen van Marsch Kruserbrink is contact op afstand tussen bewoner en familie – via een ontmoetingsraam – niet mogelijk om bouwtechnische redenen. Wel is het goed mogelijk om bezoekersstromen binnen de gebouwen goed te scheiden.
De versoepeling van het bezoek is aan strikte voorwaarden verbonden. Zo mag slecht één vast familielid op een vastgelegd tijdstip op bezoek komen en moeten alle geldende hygiëne maatregelen streng worden toegepast.

Pin It on Pinterest