nieuws uit NO-Overijssel

Voetpad door natuurreservaat verdeelt gemeenteraad

HARDENBERG – De laatste raadsvergadering van burgemeester Peter Snijders is dinsdagavond ruim een half uur later begonnen dan gepland. Oorzaak waren insprekers van IVN en bewoners van de wijk Hazenbos, plus de daaropvolgende discussie in de oriënterende raad over de aanleg van een voetpad door een natuurreservaat.

De Rheezermaten, ruwweg het gebied tussen de oude Rheezerweg en de wijk Hazenbos, wordt voorzien van meanders in de Vecht. Landbouwgronden worden omgezet in natuur, er worden natuurvriendelijke oevers aangebracht en er is een pad gedacht door het gebied om inwoners te laten genieten van dit natuurreservaat. De plannen kunnen op weinig weerstand rekenen, op één punt na, namelijk de aanleg van het pad.

IVN Hardenberg / Gramsbergen, bij monde van vicevoorzitter Muilwijk, is tegen aantasting van “dit pareltje binnen onze gemeente, in de geul van de oer-Vecht met trilveen en bijzondere planten en dieren”. Volgens hem zit niemand op dat pad te wachten, behalve enkele recreatieondernemers. Het op eigen houtje betreden van het aan te leggen pad zorgt voor onrust, meende hij: onrust voor dieren, voor buurtbewoners en kans op vernieling van bijzondere planten. Muilwijk had ook een alternatief voor de echte natuurliefhebbers: IVN-gidsen zijn bereid excursies te organiseren en langs de randen kan een ‘aangeklede’ observatiehut worden geplaatst. Samen met Staatsbosbeheer kan beleving en educatie worden geboden.

Buurtbewoners
Buurtbewoner Gerrit Jan van Uffelen verwoorde de bezwaren van tientallen bewoners, gesteund door wijkvereniging Norden-Hazenbos en Plaatselijk Belang Heemse. Zij begrepen niet waarom er met alle geweld een pad door het gebied moet komen, terwijl er zoveel weerstand is. In het oorspronkelijke plan was geen pad opgenomen, beaamde ook OpKoers-raadslid Eddy Geesink. Zijn partij zag de noodzaak niet in van de aanleg van het pad, voor slechts een paar toeristen. Nijhof (CDA) wilde slechts weten hoe groot de kans was dat het vlonderpad ooit een vast pad wordt, terwijl Odink (CU) en Back (VVD) zich afvroegen hoe de bewoners hierbij waren betrokken. Stijn Jager (GroenLinks) gaf alvast aan hoe zijn partij over twee weken zal stemmen: voor de herinrichting van de Rheezermaten, maar tegen de aanleg van het pad. “Het gebied is prima te beleven vanaf de randen en vanuit een observatiehut”, gaf hij aan.

Beleefbaar
Wethouder Alwin te Rietstap gaf aan dat er al vanaf 2015 over de plannen voor de Rheezermaten wordt gesproken, het is nu tijd om het gebied van 260 hectare opnieuw in te richten. “Met aanleg van nieuwe natuur, maar ook het gebied beleefbaar maken, via onder meer een pad door het gebied. Daarover waren alle partners als Natuur- en Milieu Overijssel, Staatsbosbeheer en waterschap Vechtstromen het eens.”
Dat na de wijziging van de plannen, zoals de aanleg van het voetpad, de buurt niet actief was opgezocht gaf de VVD de indruk dat het proces niet helemaal zorgvuldig was verlopen.

Over twee weken, op dinsdag 24 september, wordt duidelijk of het natuurreservaat het domein blijft van planten en dieren of dat in beperkte mate ook mensen toegang zullen krijgen.