nieuws uit NO-Overijssel

Voorbereidend werk bij viaduct Varsen begonnen

REGIO – Begin augustus gaan de aannemers die samen Vechtdal Verbinding vormen aan de slag met het kruispunt Varsen, bij Ommen. Ook het kruispunt van de N48 met de Balkerweg wordt flink onder handen genomen.

De huidige verkeerslichten bij het viaduct in Varsen verdwijnen en de aansluiting van de N340 op de N48 wordt volledig anders ingericht. De huidige N340 buigt in de toekomst af naar het noorden en sluit daar aan op de N48. Om dat mogelijk te maken wordt een fly-over aangelegd.

Turborotonde
Door de aanpassingen aan het nieuwe knooppunt kan verkeer uit de richting Zwolle / Ommen straks in één beweging doorrijden. De Varsenerdijk sluit straks met een turborotonde aan op de N340. Naar het noorden toe krijgt de N48 er aan beide kanten een extra rijstrook bij en onder de N48 door komt een fietstunnel, zodat ook fietsers en voetgangers veilig en ongehinderd de N48 kunnen kruisen. De op- en afritten van de N48 naar de Balkerweg worden aangepast en de kruisingen vangen door een tweetal rotondes.

Planning
De werkzaamheden bij de Balkerweg en knooppunt Varsen starten in augustus en de bouw van de fietstunnel volgt in september. Medio november 2020 wordt de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 opengesteld. Dan wordt de nieuwe verbinding voor het verkeer dat van noord naar zuid rijdt en visa versa aangepast. Als laatste wordt in 2021 de Varsenerdijk gereconstrueerd. De doorstroming zal door deze nieuwe verbinding aanzienlijk verbeteren. Hoewel het veel werk is, kan het meeste naast de bestaande wegen worden uitgevoerd, waardoor overlast en hinder voor verkeer beperkt blijft. Toch zijn er een beperkt aantal (nacht)afsluitingen nodig. Over die afsluitingen wordt op tijd gecommuniceerd. En Ommen blijft ook tijdens de afsluitingen altijd bereikbaar via de Balkerweg of de Varsenerdijk.

Pin It on Pinterest