nieuws uit NO-Overijssel

Voorlopig geen flats aan De Hoge Esch

GRAMSBERGEN – Af en toe wil het nog wel eens lukken het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. Tenminste, als je zelf een goed alternatief hebt. Bewoners van De Hoge Esch in Gramsbergen denken dat ze een goed alternatief hebben gevonden voor flatgebouwen op Garstlanden-4. Die gebouwen zouden pal tegenover hun woningen worden gebouwd. B&W van Hardenberg gaan nu onderzoeken of het alternatief van de bewoners haalbaar is.

Toen dit voorjaar de plannen ter inzage lagen, hebben de buurtbewoners aangegeven dat ze graag willen dat het gebied tegenover hun woningen anders wordt ingevuld.
Omdat er vraag is naar koopappartementen voor met name senioren en naar sociale huurappartementen, was in het ontwerpbestemmingsplan zowel aan de noordwestkant als de noordoostkant van het toekomstige bouwterrein een appartementengebouw ingetekend.

Zoeken naar andere plek
Wethouder Martijn Breukelman zegt dat de gemeente natuurlijk zo goed mogelijk wil luisteren naar de inwoners, maar ook wil voldoen aan de vraag naar appartementen. “Daarom gaan we kijken of er alternatieve plekken zijn in Gramsbergen voor de bouw van appartementen. Als dat lukt, komen er op de plekken waar de flatgebouwen gepland waren een aantal koopwoningen. Mochten we geen alternatieve plek vinden, dan hopen we in overleg met de omwonenden te komen tot een plan voor flats op de oorspronkelijke plekken.”

Snel beginnen
Gezien de belangstelling voor kavels en woningen wil de gemeente zo snel mogelijk starten met de verkoop van kavels en het bouwrijp maken van de eerste fase van Garstlanden-4. Daarom zijn de locaties voor appartementen in de noordwesthoek en noordoosthoek uit het bestemmingsplan gehaald. In het bestemmingsplan dat nu aan de raad wordt voorgelegd behouden deze plekken de bestemming ‘uit te werken wonen’. Naar verwachting kan begin 2021 begonnen worden met de bouw van de eerste woningen.