nieuws uit NO-Overijssel

Voorlopig geen herbouw schoenmakershuisje

HARDENBERG – Het schoenmakershuisje op de hoek Hessenweg-Haardijk in Hardenberg wordt niet weer herbouwd. Tenminste, niet in originele staat. En niet op korte termijn.

Het huisje van schoenmaker Ep Breukelman moest in 2012 plaatsmaken voor de ingang van het kantoor van de Rabobank. Het zou verderop herbouwd worden, in ‘historiserende vorm’. Dat heeft de gemeente vastgelegd in een overeenkomst met de eigenaar, bouwbedrijf Zweers uit Ane. Planologisch heeft de gemeente de bouw mogelijk gemaakt, alleen heeft men vergeten vast te leggen wanneer Zweers het huisje herbouwd moet hebben en als hij dat niet doet welke boete hij dan moet betalen. In principe kan Zweers zeggen dat hij het huisje weer opbouwt, maar pas in de volgende eeuw.

Materialen weg
Bouwen kan op dit moment toch niet, want op de beoogde plek is een parkeerplaats aangelegd, die de Rabobank tot 30 november 2020 kan gebruiken. De oorspronkelijke materialen gebruiken kan ook niet, omdat die niet meer aanwezig zijn. Wat als publiek geheim al jaren bekend was is nu ook bevestigd door Zweers in een gesprek met de gemeente: alle stenen, dakpannen, balken, kozijnen en andere materialen zijn verdwenen. Het gebruik van de oorspronkelijke materialen was overigens niet vastgelegd in de overeenkomst tussen de gemeente en het bouwbedrijf.

Het enige dat is vastgelegd is, waar het huisje herbouwd zou moeten worden en hoe het eruit zou moeten zien. Volgens de gemeente heeft Zweers op dit moment geen concrete plannen voor het bouwen van een woning. Hij zal bekijken wanneer het voor hem financieel haalbaar is de woning te herbouwen en of er een potentiële koper voor is te vinden.

Andere plek
De verwachting is dat er geen herbouw op de afgesproken plek zal plaatsvinden, schrijft de gemeente. Wel blijft men in gesprek met het bouwbedrijf om te kijken of op een andere plek een ‘historische verwijzing’ naar het schoenmakershuisje kan plaatsvinden. Naast de gemeente zijn ook anderen op dit moment bezig om te onderzoeken, of een nieuw schoenmakershuisje op een andere plek gebouwd kan worden.

Dat de gemeente nu toegeeft dat er fouten zijn gemaakt in de plannen rond de bouw van de Rabobank en de afbraak van het schoenmakershuisje, zal Hardenberger Jan Wendt tot tevredenheid stemmen. Hij is al enkele jaren bezig om de gemeente en het bouwbedrijf aan de beloftes uit 2011 te helpen herinneren, maar hij heeft het idee dat hij elke keer met een kluitje in het riet is gestuurd.

Actie politiek verwacht
Precies een jaar geleden schreven de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad dat ze van B&W verwachten, “dat het college erop toeziet dat zo spoedig mogelijk na 30 november 2020 met de herbouw wordt begonnen”. Dat blijkt nu een illusie te zijn. Wendt zegt benieuwd te zijn wat de fractievoorzitters nu gaan doen. Er zijn inmiddels vragen gesteld door CDA en CU, waarin gevraagd wordt aan B&W onderzoek te doen naar herbouw op een andere plek, samen met onder meer Plaatselijke Belang en de Historische vereniging Hardenberg.

Pin It on Pinterest