nieuws uit NO-Overijssel

Voorstel CDA voor kinderburgemeester

HARDENBERG – De gemeente Hardenberg is rijp voor een kinderburgemeester, gaf CDA-fractievoorzitter Piet Cees van der Wel aan in december. Volgende week wordt zijn initiatiefvoorstel besproken in de gemeenteraad.

Van der Wel vindt dat een kinderburgemeester een brug kan vormen tussen kinderen en de lokale politiek. Volgens hem moeten kinderen al op jonge leeftijd bijgebracht worden wat democratie is en wat de rol van de lokale politiek daarin is. Hij denkt dat dit vanaf het schooljaar 21-22 kan, met een kinderburgemeester uit groep 7 of 8 van een basisschool in de gemeente Hardenberg. Aan de andere kant kunnen gemeenteraad en college door de plannen en activiteiten van de kinderburgemeester meer leren over hoe kinderen de gemeente zien en wat zij belangrijk vinden.

In de plannen van de CDA-fractievoorzitter gaat de kinderburgemeester mee naar de intocht van Sinterklaas, Koningsdag en opent nieuwe scholen. De kinderburgemeester voert daarnaast een eigen agenda uit, namens en samen met de kinderen uit de gemeente.

Andere partijen overtuigen
Van der Wel wil van de verkiezing een heel spektakel maken met sollicitaties, openbare spreekbeurten, families en vrienden op de tribune en een heuse benoemingscommissie. Maar eerst moet hij de komende weken de andere partijen warm maken voor zijn idee en voor de bijkomende kosten: eenmalig 5.500 euro voor ambtsketen en lesbrieven en jaarlijks zo’n 3.500 euro voor de installatie, reclame, drukwerk en verzekeringen.

Pin It on Pinterest