nieuws uit NO-Overijssel

VVD wil bouw weer op gang helpen

HARDENBERG – In een poging de bouw in Oost-Nederland weer wat op gang te brengen heeft de VVD dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering van Hardenberg een motie ingediend om de PFAS-norm te verhogen. Daardoor kan grond die met het giftige PFAS is vervuild (vrijwel alle grond in Nederland) weer vervoerd worden van en naar bouwplaatsen. Na enige aanpassingen steunde de raad in meerderheid de motie.

In de motie stond dat de norm gelijk moest zijn aan wat andere gemeenten in Twente en de Achterhoek hebben vastgesteld, namelijk niet de landelijke strenge norm van 0,1 microgram per kilo grond maar 3,0 microgram. Indiener Erik Back van de VVD vond dat de motie ook was bedoeld om B&W een steuntje in de rug te geven in de ‘strijd’ tegen de landelijke overheid. Opmerkelijk, vond de CU-fractievoorzitter Sake Stelpstra, dat een oppositiepartij het college een steuntje in de rug wil geven, maar zijn partij stemde wel voor de motie.

Dat deed de PvdA niet. Het RIVM moet vóór 1 december een advies aan de regering geven over de hoogte van de Pfas-norm, waarna het kabinet een besluit neemt. Volgens Rein Jonkhans van de PvdA is het beter nog ruim een week te wachten met het vaststellen van een eigen norm, omdat je anders vanaf 1 december weer aanpassingen moet aanbrengen.

Ingewikkelder dan gedacht
Wethouder Martijn Breukelman begreep de achtergrond van de motie, namelijk transporten weer op gang brengen, bedrijven laten werken en banen proberen te behouden. “Dat vinden we sympathiek, maar de materie is wat ingewikkelder dan de motie doet vermoeden”, was zijn reactie. “Regio’s kunnen van de landelijke norm afwijken als er metingen zijn gedaan die zijn vastgelegd. Daar is de Omgevingsdienst Overijssel mee bezig en over anderhalve week verwacht ik de uitslag.”

Hij gaf als suggestie het getal 3,0 te verwijderen in de zin ‘De PFAS-norm te verhogen naar 3,0 microgram per kilo grond ‘. Na een schorsing bleek de raad hiermee te kunnen leven, op de PvdA, GroenLinks en D66 na, die vonden dat het beter was om tot 1 december te wachten als het eigen onderzoek klaar is en het advies van de RIVM bekend is gemaakt.

Uiteindelijk bleef er na schorsing en stemming een gemankeerde motie over, want de zin waarin stond dat de norm 3,0 moet worden was wel aangepast, maar de rest van de tekst niet.
De mening van de raad, dat ook in Hardenberg de norm moet worden verhoogd naar het niveau van Twente en de Achterhoek, bleef in de motie staan. En omdat de gemeenten in Twente en de Achterhoek 3,0 microgram als norm hebben vastgesteld vindt de raad van Hardenberg dat ook.