nieuws uit NO-Overijssel

Werken aan oplossing stikstofdiscussie

HARDENBERG – Op initiatief van de fractievoorzitters Piet-Cees van der Wel (CDA) en Rein Jonkhans (PvdA) wordt woensdag 29 januari een bijeenkomst gehouden in theater de Voorveghter over stikstof. De avond zal in het teken staan van “denken in oplossingen en niet in problemen”.

De twee lokale politici hebben drie sprekers uitgenodigd: Alex Datema, Matthijs Nijboer en Willemien Vreugdenhil.

Alex Datema is melkveehouder. Hij heeft 110 melkkoeien in Groningen. Zijn bedrijf heeft 70 hectare grasland waarvan 15 hectare bestemd is voor weidevogelbeheer met o.a. kruidenrijk grasland en plas-dras. Hij is ook één van de initiatiefnemers van de boerenraad. Deze raad zit met zoveel mogelijk partijen aan tafel om het over de toekomst van de landbouw te hebben. Daarnaast is Datema ook voorzitter van BoerenNatuur.nl.

Matthijs Nijboer is sinds 2015 directeur van Natuur en Milieu Overijssel. Hij is afgestuurd als wijsgerig ingenieur aan de Universiteit Twente. In 1995 studeerde hij af op onderzoek naar de rol die technologie kan spelen in een duurzame samenleving.

Willemien Vreugdenhil is wethouder in Ede. In Ede hebben ze het stikstofprobleem al vroegtijdig aangepakt. Vreugdenhil wil inwoners verleiden om biodiversiteit en klimaatdoelstellingen serieus in hun plannen te betrekken. Als iemand bijvoorbeeld een energie neutrale woning wil bouwen, komt dat wat het college van Ede betreft voor een vergunning in aanmerking.

De bijeenkomst in de Voorveghter begint om 19.30 uur en is gratis toegankelijk.